Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 10-16 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Provozovatelem internetového obchodu www.tvoreni-radost.cz (dále jen “Internetový obchod”) je Monika Harnová, IČO: 08065292, sídlem Masarykovo náměstí 66, Teplá, 36461, (dále jen “Provozovatel”).

Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré vztahy vzniklé mezi Provozovatelem a jinou osobou prostřednictvím Internetového obchodu (dále jen “ Zákazník”). Tyto obchodní podmínky jsou pro Provozovatele a Zákazníka závazné, není-li ve smluvě uvedeno výslovně něco jiného. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1. Objednávka

1.1 Objednávka musí být učiněna osobou starší 18let.

1.2 Objednávka se činí elektronicky, vyplněním veškerých formulářem předepsaných údajů a jejím odesláním Provozovateli. Objednávka obsahující veškeré předepsané údaje se považuje za návrh kupní smlouvy. Neobsahuje-li objednávka veškeré formulářem předepsané údaje, Provozovatel k ní nepřihlíží a není jí nijak vázán.

1.3 Odesláním objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil a že souhlasí s obchodními podmínkami Internetového obchodu.

1.4 Po obdržení objednávky je zákazníkovi zasláno její potvrzení. Kupní smlouva vzniká mezi Provozovatelem a Zákazníkem v okamžiku potvrzení objednávky Provozovatelem.

2. Platba zboží

Zákazník je povinen zaplatit kupní cenu zboží:

(i) bankovním převodem na účet č. 2 nebo

(ii) na dobírku (při dodání pošta od Zákazníka vybere Provozovatelem stanovenou peněžní částku).

(iii) hotově při osobním vyzvednutí 

V případě platby bankovním převodem bude zboží Zákazníkovi odesláno v souladu s těmito Obchodními podmínkami teprve poté, co bude příslušná částka připsána na bankovní účet Provozovatele.

3. Dodání zboží a dodací podmínky

3.1 Dodání zboží Zákazníkovi se uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě Zákazníkovi.

3.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka v okamžiku, kdy je zboží předáno Provozovatelem prvnímu dopravci k jeho přepravě Zákazníkovi. Zákazník je tak povinen před převzetím zboží od dopravce (i) zásilku zkontrolovat, (ii) zkontrolovat neporušenost obalů a (iii) při jakékoliv pochybnosti uplatnit případné nároky přímo u dopravce. Převzetím zásilky Zákazník stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

3.3 Je-li zboží skladem, bude doručeno Zákazníkovi do 5ti pracovních dnů.

3.4 S ohledem na neustálý pohyb zboží nelze vyloučit, že některá položka se v okamžiku odeslání objednávky zobrazuje jako aktuálně dostupná, ale v okamžiku reálného vyřizování objednávky může být zboží již prodáno. O této skutečnosti bude Zákazník Provozovatelem informován.

3.5 Faktura je vždy zaslaná na uvedený e-mail kupujícího. Papírovou formou nezasíláme.

4. Storno objednávky Zákazníkem

4.1 Zákazník je oprávněn odeslanou objednávku zrušit, a to prostřednictvím Internetového obchodu.

4.2 Zrušení objednávky bez náhrady nákladů na přepravu je možné pouze tehdy, pokud ještě zásilka s objednaným zbožím nebyla odeslána.

5. Právo Zákazníka odstoupit od smlouvy

5.1 Zákazník má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží.

5.2 V případě, že se Zákazník rozhodne od smlouvy odstoupit, je povinen projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy Provozovateli doručit ve výše uvedené lhůtě. Současně je Zákazník povinen nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu a s veškerým příslušenstvím poslat bezodkladně zpět Provozovateli (adresa: Monika Harnová, Klášterní 237, Teplá 36461). Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie daňového dokladu a údaje, kam mají být zaslány vrácené peníze.

5.3 Po obdržení vráceného zboží, Provozovatel vrátí Zákazníkovi zaplacené finanční částky, a to bankovním převodem, nebo složenkou nejpozději do 30 dnů. Provozovatel má právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Vrací se pouze peníze za zboží, nikoliv poštovné a dobírkovné. Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou. Zásilky dobírkou nebudou přijaty.

6. Záruka / reklamace

6.1 Provozovatel odpovídá za vady zboží, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí zboží v záruční době.

6.2 Záruční doba je zákonem stanovena na 2 roky. Daňový doklad slouží zároveň jako záruční list.

6.3 Provozovatel je povinen reklamaci včetně odstranění vad vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace.

6.4 Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím zboží a na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

6.5 Náklady spojené se zasláním reklamovaného zboží směrem od Zákazníka nese Zákazník. Zákazník také odpovídá za nechtěné zboží až do doby přijetí vrácené zásilky zpět Provozovatelem. Zákazník je povinen použít bezpečný způsob dopravy zásilky.

6.6 Adresa pro zasílání reklamací je: Monika Harnová, Klášterní 237, Teplá, 36461

6.7 Podmínky pro úspěšné vyřízení reklamace jsou zejména následující:

- zboží je navráceno Provozovateli včetně originálu daňového dokladu potvrzujícího koupi v Internetovém obchodě.

- zboží je navráceno Provozovateli spolu s písemným oznámením vad a spolu se sdělením, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu Zákazník uplatňuje.

7. Ochrana osobních údajů

Internetový obchod chrání soukromí svých zákazníků Poskytnuté osobní údaje jako je jméno, emailová adresa apod. využíváme pouze za účelem vyřizování objednávek. Osobní údaje nejsou dále zpracovávány, jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám.

Tvoření-radost.cz si váží Vaší důvěry a ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným nakládáním věnujeme maximální pozornost. Vaše objednávky, osobní údaje a data, které zadáváte pro uskutečnění platby, jsou chráněny technickými bezpečnostními systémy a dalšími postupy prověřujícími příslušná oprávnění. A to jak při přenosu údajů, tak při jejich ukládání na naše servery. Naše ustanovení týkající se ochrany údajů jsou v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Na našich stránkách jsou osobní údaje (jméno, adresa, e-mailová adresa apod.) zjišťovány a zpracovávány na různých místech. Nyní se Vám pokusíme poskytnout co možná nejpodrobnější přehled o tom, co se u nás s Vašimi údaji děje.

Zjišťování údajů Osobní údaje jsou na našich webových stránkách vyžadovány pouze v technicky nutném rozsahu. Zjištěné údaje nejsou v žádném případě prodávány ani nejsou využívány jiným komerčním způsobem. Osobní údaje jsou vyžadovány v rámci procesu tvoření objednávky, při objednávání našeho Newsletteru a při zasílání dotazů nebo požadavků prostřednictvím kontaktního formuláře.

V našich server log files shromažďujeme informace, které nám z technických důvodů automaticky předává Váš prohlížeč. Jedná se o tyto údaje:

  • typ/verzi prohlížeče
  • používaný operační systém
  • URL předchozí navštívené stránky
  • jméno hlavního počítače (IP adresa)
  • čas dotazu na serveru

 

Při ukládání nejsou tyto údaje vztaženy k osobě, které se týkaly. Tyto údaje nejsou ani propojovány s údaji z jiných zdrojů. Vaše IP adresa je brzy po ukončení návštěvy našich stránek vymazána.

V rámci funkce vyhledávání obchodu jsou webové stránce předávána geografická data v podobě zeměpisné šířky a délky, pokud je Váš mobilní přístroj vybaven lokalizační funkcí. Data jsou využívána výhradně pro určení Vašeho stanoviště, nejsou ovšem ukládána. Před aktivací lokalizační funkce budete formou bezpečnostní hlášky požádáni o souhlas.

Využití Vašich údajů k marketingovým účelům / Newsletter Vaše údaje dále v souladu s platnými právními předpisy ohledně ochrany osobních údajů využíváme k našim vlastním marketingovým účelům. Náš Newsletter budete dostávat pouze v případě, pokud jste nám k tomu výslovně udělili svůj souhlas. Svůj souhlas s uložením Vaší e-mailové adresy a s využíváním těchto adres k zasílání elektronického Newsletteru můžete samozřejmě kdykoli zrušit. Za tímto účelem se můžete obrátit na níže uvedené adresy. Pro odhlášení Newsletteru najdete na konci každého Newsletteru příslušný odkaz.

Bezpečnost při platebním styku Tvoření-radost.cz umožňuje platbu na dobírku nebo bankovním převodem. Všechny způsoby platby jsou komplexně chráněny bezpečnostními standardy.

Právo na informace a na vyslovení nesouhlasu Správcem Vašich osobních údajů je Tvoření-radost.cz, Masarykovo náměstí 66, Teplá, 36461, IČO 08065292. Vaše důvěra je pro nás důležitá. Jsme proto připraveni Vám kdykoli zodpovědět Vaše dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů. Máte právo se vždy informovat o údajích, které jsou u nás uloženy o Vaší osobě, o jejich původu a příjemcích i o účelu jejich uložení. Pokud o tyto informace o Vašich údajích, které jsou u nás uloženy, máte zájem, obraťte se prosím písemně na našeho pracovníka odpovědného za ochranu osobních údajů na e-mailové adrese monika.h@momamii.cz. Je rovněž naší povinností data, která jsou u nás o Vaší osobě uložena, na Vaši žádost opravit, zablokovat nebo vymazat. Zpracování Vašich osobních údajů podléhá dozoru Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pokud máte jakékoli dotazy nebo chcete v souvislosti s některým z výše uvedených postupů uplatnit své právo vyjádřit nesouhlas, využijte prosím níže uvedený kontakt.

Tvoření-radost.cz,

Monika Harnová, Masarykovo nám.66, Teplá, 36461

E-mail: info@tvoreni-radost.cz,  tel.: 605 398 876

PROVOZOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO NA URČOVÁNÍ TĚCHTO OBCHODNÍCH PODMÍNEK A ZMĚNY OBSAHU BEZ PŘEDEŠLÉHO UPOZORNĚNÍ. PROSÍM NAVŠTIVTE TUTO STRÁNKU VŽDY PŘI KAŽDÉM NÁKUPU.

V Praze 10.04. 2019

Informace pro zákazníky:
Kde nás najdete:

Kamenná prodejna

Klášter Teplá 10

Teplá 36461

Kontakty
Monika Harnová
Monika Harnová
(Po-Pá, 10-16 hod.)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz